ChuKim, “Karaoke”

Tôi ý thức được rằng chỉ có karaoke mới là công cụ hữu hiệu nhất giúp người ta bộc bạch tâm hồn, đem tình người đến với nhau và rèn luyện lòng thương mến tha nhân trên khắp cõi đời này.