Kurt Vonnegut, “Lò sát sinh số 5” hay đời là thế!

Không phải nhà văn nào cũng tạo ra được một thế giới riêng, một bầu khí quyển mà trước khi bước vào đó, người đọc phải đi qua buồng tẩy rửa như Billy Pilgrim và đám tù nhân Mỹ trước khi được đưa đến Dresden rồi bị dội bom chết hết (đời là thế).