Ðọc

Cái vị trí không thuộc về địa phận văn chương nào của tôi không cho tôi được miễn, mà phải chịu thêm những khoản thuế phi văn bản đánh vào văn bản.

Theo chân chị Hoài

Đã từ lâu, khi dò dẫm vào sự nghiệp đọc, tôi phát hiện ra bí kíp: nên đọc theo lối đã phát quang của một vài người. Phạm Thị Hoài chẳng hạn....