Sự trình hiện cái tôi phân thân: 3 cuộc đi bộ trong “Tay sát thủ mù”

Việc đi bộ đã cho Iris một sự tự do và chủ động ít ỏi trong cuộc sống của mình, để thoát khỏi Iris bị nằm trong khuôn phép khi còn ở nhà: cô thoát ra không gian công cộng và đô thị của Toronto, cô thực thi vai trò của một chủ thể, ngắm nhìn người khác, đánh giá người khác.