“Đường hẹp lên miền Bắc thẳm” – Lời nói cuối của dịch giả bản tiếng Nhật

Đưa thời gian và nơi chốn giao thoa nhau: Tasmania, Melbourne và Adelaide trước chiến tranh, Syria, Singapore và Thái Lan trong chiến tranh, Tasmania, Sydney, Tokyo, Kobe và Sapporo sau chiến tranh; ghi khắc lại câu từ của những nhà thơ khắp Đông Tây; dệt nên tính đa diện của tình yêu và con người, dệt nên chiến tranh, và từ đó dệt nên cả tính đa tầng của thế giới – những điều đó, cộng hưởng với các tác phẩm khác của tác giả, đọng lại sâu sắc trong tim tôi.