Kevin Chen, “Vùng đất quỷ tha ma bắt” (trích)

Dưới kênh có ma da, người phụ nữ đẹp bị lính Nhật làm nhục thời Nhật thuộc, nhảy giếng được cứu lên, đưa đến bệnh viện lại bị bác sĩ chà đạp, cuối cùng gieo mình xuống sông Trạc Thủy tự tận, hồn ma không theo nước sông đổ ra biển mà chảy vào kênh tưới, trôi thẳng đến vùng đất nhỏ này, liền định cư không đi nữa.

Vergil, Aeneis (trích)

Khác với các sử thi Hy Lạp truyền miệng, Aeneis được viết thành văn với phong cách và tầm nhìn của riêng Vergil. Aeneis ngay lập tức được quý tộc và công chúng La Mã chào đón; lời thơ của Aeneis còn được khắc bậy lên tường nhà ở các thành phố như Pompeii. Aeneis cũng truyền cảm hứng cho nhiều thi sĩ sau này như John Milton và Dante Alighieri.