“Điều đó có tìm được sự đồng điệu trong anh?” – Balázs Lévai phỏng vấn Kazuo Ishiguro

"Qua những tiểu thuyết của mình tôi muốn nói: 'Bạn hãy coi, tôi cảm thấy thế này về cuộc sống. Điều đó có tìm thấy sự đồng điệu trong anh?' Tôi muốn tác động đến người đọc, với tôi đó là văn học. Theo nghĩa đó tôi vẫn luôn luôn là một nhạc sĩ."

Chùm truyện scifi mini của Gareth D. Jones

Được áp dụng kĩ thuật sinh học tăng khả năng nhận thức thông qua việc tiêm bộ xử lí nano vào não bộ, chú đã chuyển từ một sinh thể đơn giản thích ăn uống và tận hưởng những chuyến đi dạo thành một kẻ nổi tiếng với sự độc nhất của mình – chú lạc đà có nhận thức đầu tiên và duy nhất trên thế giới.