Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, “Hôm nay mình đi”

Hồi đó, ở nơi nọ, không gian chỉ đặc tiếng trẻ con inh ỏi. Chúng nó la ó, chúng nó thở dài, chúng nó khóc, chúng nó rống, chúng nó rủ rỉ rù rì léo nha léo nhéo ríu ra ríu rít lảu bảu làu bàu. Tùm lum thứ tiếng nhức óc đinh tai. Càng ngày càng ồn chịu không nổi, đến nỗi cuối cùng, người dân quên luôn tên của khu phố mình ở và chỉ còn gọi nó là phố Điếc Tai.