Thời gian đọc: 5 phút

(Workshop Viết sáng tạo với Nilufar Karkhiran Khozani cho tác giả trẻ, do Goethe Institut Ho Chi Minh và Zzz Review tổ chức)

 

Hành động dạo chơi, khám phá, và phát hiện hiển hiện trong không gian công cộng. Trong văn học cổ điển, chúng ta gặp nhiều kẻ lang thang lãng mạn đang rong ruổi qua các thành phố và cảnh quan, và họ đang chiếm dụng những không gian này một cách nào đó. Chúng ta cùng đi với họ đến những nơi xa lạ, và nhìn qua lăng kính của Büchner hoặc Eichendorff. Nhưng góc nhìn của họ có thể bị thiên lệch. Flexen là một tập hợp các bài luận từ các góc nhìn hiếm hoi thường đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác về một môi trường. Việc có thể tự do di chuyển trong các không gian công cộng phụ thuộc vào những thẩm quyền mà xã hội ban cho, và phụ thuộc vào việc được nhìn thấy hay vô hình. Dựa trên các quan điểm này, một số nơi này thậm chí trở thành không thể tiếp cận.

Di chuyển trong một thành phố, đợi ở bến xe buýt, đi bộ, sử dụng toilet, đi vào công viên, có thể là một trải nghiệm độc đáo, một thách thức, hoặc thậm chí mang tính chính trị, nếu bạn là phụ nữ*, một người da màu, queer, hoặc một người khuyết tật.

Trong workshop này, chúng tôi muốn tạo không gian cho các góc nhìn bị lề hóa và làm bật lên tiếng nói của họ, mà chúng ta hiếm khi thấy trong văn chương.

Hướng dẫn:

  1. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tự do lang thang trong một khu vực công cộng. Người tham gia được mời đi ra không gian công cộng một cách có ý thức và ghi chú về những trải nghiệm của họ.
  2. Suy ngẫm dựa trên các tác phẩm được lựa chọn và trên những trải nghiệm của người tham gia. Người tham gia được yêu cầu chia sẻ những phát hiện của họ. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về những trải nghiệm của mình và so sánh chúng với những góc nhìn chúng ta thường thấy trong văn chương.
  3. Sau cuộc thảo luận, người tham gia được yêu cầu viết các tác phẩm văn học hoặc bản nháp về các cuộc dạo chơi của họ, và được mời chia sẻ chúng trong một phần trình bày cuối buổi.

Thông tin đăng ký workshop:

Thời gian workshop: 9:00-04:00, 13/05/2024

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt (có phiên dịch song song)

Mỗi người viết gửi file WORD là sample khoảng 2000 chữ tác phẩm của mình (truyện ngắn, trích đoạn tiểu thuyết), cùng với một đoạn giới thiệu ngắn về mình và những mong muốn của bản thân khi tham gia workshop (tối đa 200 chữ), trong thời gian 27/04/2024 tới 04/05/2023 qua email zzzreview2018@gmail.com, ghi gõ: ĐĂNG KÝ THAM GIA WORKSHOP VỚI Nilufar Karkhiran Khozani ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thông báo kết quả người được chọn: 07/05/2024

 

Tiểu sử của Nilufar Karkhiran Khozani:

Nilufar Karkhiran Khozani (*1983) sinh ở Giessen, Đức, đã theo học ngành Văn học So sánh và Tâm lý học, và hoàn thành khóa đào tạo nhà trị liệu nhận thức hành vi. Vào năm 2020, tác phẩm thơ Romance Would Be a Very Fine Bonus Indeed, đã được NXB resonar xuất bản. Cùng trong năm đó, cô là nghệ sĩ lưu trú tại festival PROSANOVA và dịch kịch bản Town Bloody Hall cho bộ phim Als Susan Sontag im Publikum saß (Khi Susan Sontag ngồi trong khán giả) của RP Kahl sang tiếng Đức. Năm 2023, tiểu thuyết đầu tay của cô, Terafik, được NXB Blessing xuất bản. Trong năm tiếp theo, bài tiểu luận của cô về các cuộc biểu tình tại Iran, “In Schatten gebannt,” đã được đề cử cho giải thưởng văn học Wortmeldungen Ulrike Crespo. Cô hiện đang sống tại Berlin.

Workshop: Flâneuring – Diverse perspectives on public space in writing

 

A Creative Writing Workshop with Nilufar Karkhiran Khozani for Young Writers, organized by the Goethe Institut Hanoi and Zzz Review

 

Strolling around, exploring, and discovering, are present in public spaces. In classical literature we encounter many romantic wanderers who are roaming cities and landscapes, and who are appropriating these spaces in one way or another. We travel along with them to foreign places, and see through the eyes of Büchner or Eichendorff for example. But their view may be biased. Flexen is a compilation of essays from rare perspectives which often provide a completely different view of an environment. Being able to move freely in public places depends on the attributions given by society, and on being visible or invisible. Based on these perspectives, some of these places even become inaccessible.

 

Moving around in a city, waiting at a bus stop, taking a walk, using a restroom,  entering a park can be a unique experience, a challenge, or even political, if you are a woman*, a person of colour, queer, or a person with disabilities.

 

In this workshop we want to give space for marginalized perspectives and highlight their voices, which we hardly find in literature.

 

Facilitation:

 

  1. We will start with wandering around freely in a public area. Participants are invited to consciously enter public spaces and take a few notes about their experiences.

 

  1. Reflection based on selected works and on the participants’ experiences. Participants are asked to share their findings. We will then discuss our experiences and compare them with the perspectives we usually find in literature.

 

  1. Following the discussion, participants are asked to create literary works or drafts of any form about their walks, and are invited to share them in a final presentation.

 

Time: 9:00 AM – 4:00 PM, May 13th, 2024

Location: Ho Chi Minh City (the specific venue will be announced later)

Languages: English and Vietnamese (with simultaneous translation)

 

Workshop, coordinated by critic Quyen Nguyen, is FREE. Participants will be provided with beverages and light snacks during the workshop.

 

Application Information:

 

To apply for the workshop, please follow these steps:

 

Prepare a Word file containing:

  1. A sample of your work, approximately 2000 words (short story, novel excerpt).

A brief self-introduction including your name and background.

Your expectations for the workshop (up to 200 words).

 

  1. Send the Word file via email to zzzreview2018@gmail.com.

In the subject line of your email, please write: “Application for Workshop with Nilufar Karkhiran Khozani in HCM.”

 

Application period: From April 27, 2024, to May 4, 2023.

Selected participants will be notified by May 7, 2024.

For any inquiries or assistance regarding application, feel free to contact us at the provided email address. We look forward to your participation.

 

Workshop Instructor:

Nilufar Karkhiran Khozani, born 1983 in Giessen/Germany, studied Comparative Literature and Psychology, and completed training as a cognitive-behavioural therapist. In 2020 Romance Would Be a Very Fine Bonus Indeed, a work of sampled poetry, was published by resonar. In the same year, she was artist in residence at PROSANOVA festival and translated the script Town Bloody Hall for the film Als Susan Sontag im Publikum saß (When Susan Sontag was sitting in the audience) by RP Kahl into German. In 2023 her debut novel Terafik was published by Blessing. In the following year, her essay about the protests in Iran In Schatten gebannt was nominated for the Wortmeldungen Ulrike Crespo literary prize. She lives in Berlin.

Chấm sao chút:

Đã có 0 người chấm, trung bình 0 sao.

Hãy là ngôi sao đầu tiên của chúng tôi <3