Kevin Chen: Viết tiểu thuyết là đang diễn

Ý niệm của tôi khi viết nhiều nhân vật, nhiều tuyến, nhiều giọng nói, chính là đoàn hợp xướng. Và trong cái đoàn hợp xướng đó có một giọng hát, một tiếng nói tương đối đặc biệt, đó là người em trai út đồng tính.

Kazuo Ishiguro: Một cuốn sách phản địa đàng cho một thế giới phản địa đàng

Yêu một người khác nghĩa là như thế nào, đặc biệt trong một thời đại khi mà chúng ta đang đặt câu hỏi là liệu rằng chúng ta có thể vạch ra mọi chi tiết về một con người thông qua dữ liệu và các thuật toán? Đó chính là cái câu hỏi muôn thuở: Liệu có cái gọi là linh hồn không? Có lẽ không có thứ gì bên trong độc nhất đến mức không thể tái tạo. Có thể chúng ta hoàn toàn có thể quy giản thành dữ liệu và các thuật toán.

“Điều đó có tìm được sự đồng điệu trong anh?” – Balázs Lévai phỏng vấn Kazuo Ishiguro

"Qua những tiểu thuyết của mình tôi muốn nói: 'Bạn hãy coi, tôi cảm thấy thế này về cuộc sống. Điều đó có tìm thấy sự đồng điệu trong anh?' Tôi muốn tác động đến người đọc, với tôi đó là văn học. Theo nghĩa đó tôi vẫn luôn luôn là một nhạc sĩ."