Kevin Chen: Viết tiểu thuyết là đang diễn

Ý niệm của tôi khi viết nhiều nhân vật, nhiều tuyến, nhiều giọng nói, chính là đoàn hợp xướng. Và trong cái đoàn hợp xướng đó có một giọng hát, một tiếng nói tương đối đặc biệt, đó là người em trai út đồng tính.

Xem thêm