Bài mới

Toàn bộ

Chức năng của phê bình văn học hôm nay

Thế nhưng không một nhà phê bình nào, vốn viết vì chính niềm khoái lạc và hứng khởi đến từ công việc anh ta làm, lại viết để đưa đường chỉ lối cho tác gia mà anh đang phê bình hay chỉ vì nhóm công chúng đọc những gì anh ta viết. Lợi ích của phê bình nằm trong chính nó, trong việc thực hành suy nghĩ.

Chuyên đề: Bình cái sự bình

Toàn bộ

Chức năng của phê bình văn học hôm nay

Thế nhưng không một nhà phê bình nào, vốn viết vì chính niềm khoái lạc và hứng khởi đến từ công việc anh ta làm, lại viết để đưa đường chỉ lối cho tác gia mà anh đang phê bình hay chỉ vì nhóm công chúng đọc những gì anh ta viết. Lợi ích của phê bình nằm trong chính nó, trong việc thực hành suy nghĩ.

Tiểu luận

Toàn bộ

Chức năng của phê bình văn học hôm nay

Thế nhưng không một nhà phê bình nào, vốn viết vì chính niềm khoái lạc và hứng khởi đến từ công việc anh ta làm, lại viết để đưa đường chỉ lối cho tác gia mà anh đang phê bình hay chỉ vì nhóm công chúng đọc những gì anh ta viết. Lợi ích của phê bình nằm trong chính nó, trong việc thực hành suy nghĩ.

Tác phẩm

Toàn bộ

Cathleen ni Houlihan (1902) – Kịch một hồi – W. B. Yeats

Bà chính là Ireland, là Cathleen ni Houlihan, đã có bao nhiêu bài hát nhắc đến bà, bao nhiêu câu chuyện kể về bà, bao nhiêu người đã vì bà mà bỏ mạng.

Dịch thuật

Toàn bộ

Những bài học từ Nabokov: Tự do tự tại trong một ngôn ngữ xa lạ

Ông là một người nhập cư; tôi cũng là một người nhập cư. Ông viết văn bằng tiếng Anh, và vì thế (hiển nhiên), tôi cũng sẽ làm điều tương tự.

Trò chuyện

Toàn bộ

A. S. Byatt: “Tôi viết thế vẫn còn chưa đủ”

Tôi viết tiểu thuyết chính vì tôi đã phát hiện ra tiểu thuyết châu Âu. Phát hiện ra Proust và nói thêm là cả Dostoyevsky đã biến đổi hẳn tôi trong tư cách nhà văn.

Bên phía: Zzz Review

Zzz Review số 8: Văn học Việt Nam đầu thế kỷ 21

Zzz Review số 8: Văn học Việt Nam đầu thế kỷ 21

Số đầu tiên không có PDF vì chúng tôi đã chết gục sau 22 bài, mời quý vị bình tĩnh thưởng lãm chống chết gục.

Mấy bài xưa nào đó