Bài mới

Toàn bộ

Isak Dinesen, Châu Phi nghìn trùng (trích)

Trên đây, giữa không trung, bạn hô hấp rất dễ dàng, hít vào người lòng tự tin trước cuộc sống cùng tâm trạng nhẹ nhõm. Nơi vùng cao này, buổi sáng bạn thức giấc và tự nhủ: Ta đang được sống ở đúng chốn phải sống.

Tiểu luận

Toàn bộ

Truyện tranh Việt Nam, trời còn để có hôm nay

Chà, vậy là cuộc sống của chúng ta, trên mảnh đất nhỏ bé và nhiều thị phi không kém bất kì nơi nào trên đời, có thể tạm coi là …

Tác phẩm

Toàn bộ

Isak Dinesen, Châu Phi nghìn trùng (trích)

Trên đây, giữa không trung, bạn hô hấp rất dễ dàng, hít vào người lòng tự tin trước cuộc sống cùng tâm trạng nhẹ nhõm. Nơi vùng cao này, buổi sáng bạn thức giấc và tự nhủ: Ta đang được sống ở đúng chốn phải sống.

ChuKim, “Karaoke”

Dịch thuật

Toàn bộ

Những bài học từ Nabokov: Tự do tự tại trong một ngôn ngữ xa lạ

Ông là một người nhập cư; tôi cũng là một người nhập cư. Ông viết văn bằng tiếng Anh, và vì thế (hiển nhiên), tôi cũng sẽ làm điều tương tự.

Trò chuyện

Toàn bộ

A. S. Byatt: “Tôi viết thế vẫn còn chưa đủ”

Tôi viết tiểu thuyết chính vì tôi đã phát hiện ra tiểu thuyết châu Âu. Phát hiện ra Proust và nói thêm là cả Dostoyevsky đã biến đổi hẳn tôi trong tư cách nhà văn.

Bên phía: Zzz Review

2 năm: Zzz Review & Blog qua những con số

2 năm: Zzz Review & Blog qua những con số

Trong 2 năm mở tạp chí, chúng tôi đã ra 8 số 160 bài (+ blog), xả rác 1160946 chữ để được 233781 viu từ các bạn, woo hoo!

Mấy bài xưa nào đó